Circulair slopen

Verantwoord slopen is bouwen aan morgen

Circulair slopen betekend voor GKS Sloopwerken ‘slim demonteren’ zodat er waardevolle materialen terug gewonnen kunnen worden. Urban Mining en Zero waste is het bouwen aan een duurzame toekomst.

Ons doel is om in 2030, 100% hoogwaardig hergebruik van vrijkomende materialen.

Verantwoord slopen is bouwen aan morgen!

Circulair slopen betekend voor GKS Sloopwerken ‘slim demonteren’ zodat er waardevolle materialen teruggewonnen kunnen worden. Urban Mining en Zero waste is het bouwen aan een duurzame toekomst. Om dit te bereiken maken wij gebruik van:

  • Afvalverwerking en CO2 reductie
  • BatterySpray

Afvalverwerking en CO2 reductie

Wij hanteren een stoffeninventarisatie welke gemaakt word bij opname van de werkzaamheden. Hierin word een schatting gemaakt van de verschillende afvalstromen en hoeveelheden hiervan. Aan de hand hiervan kunnen er materialen voor recycling worden aangeboden of gescheiden afgevoerd worden naar een afvalverwerker. Doordat er meer grondstoffen worden hergebruikt ontstaat er minder transporten en minder stortkosten.

Als vervoerder van afvalstoffen en gebruiker van grote machines is CO2 reductie een belangrijk onderwerp voor ons. Door het reduceren van CO2 en terugwinnen van groene energie probeert GKS Sloopwerken zijn Carbon Footprint tot een minimum te reduceren. Bij aanschaf van nieuwe machines of aanvulling van het wagenpark wordt er altijd gezocht naar een duurzame oplossing.

Ons doel is om in 2030, 100% hoogwaardig hergebruik van vrijkomende materialen.

BatterySpray

Met Batteryspray kunnen we asbesthoudende pakkingen uit flenzen zodanig verwijderen dat de flens hergebruikt kan worden, waar deze vroeger helemaal vernieuwd diende te worden.

Batteryspray is een benattingsproduct, waardoor de flens geopend kan worden onder continue beneveling van de Batteryspray, en de gecertificeerde asbest verwijderaar de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen draagt, welke ervoor zorgt dat de vezelemissie tot een minimum wordt beperkt. De pakking in de flens word eruit gehaald – schoongemaakt van de asbest – teruggeplaatst in de flens en deze word hergebruikt.

 

Sloop­werkzaamheden

Sloop en demontagetechniek. Met een duidelijk plan voor een veilige en vlotte uitvoering.

Boor & zaagtechniek

Stofvrij en geluidsarm boren en zagen van beton, steen en asfalt.

Grond­werkzaamheden

Grondwerk voor bestratingen, sleuven voor rioleringen, vijvers, asfaltering, drainage of dijken.

Asbest­verwijdering

Saneren van asbest, gebruik van BatterySpray en het verwijderen van Chroom6/Loodmenie.

Offerte aanvragen

Wilt u meer weten? Neem dan direct contact met ons op.

Contact