Certificering

Bij de projecten van GKS staan veiligheid en milieukundig werken voorop. Om dit te onderstrepen is GKS volledig gecertificeerd en worden projecten duurzaam uitgevoerd. Hieronder treft u een overzicht van onze certificaten.

Safety Culture Ladder (SCL)

De Safety Culture Ladder, voorheen veiligheidsladder, is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewust binnen het bedrijf te vergroten en te meten. Dit criterium is als verplichting opgenomen in aanbestedingen en contracten in de bouw zoals vastgelegd in de maatregel Veiligheid in Aanbestedingen (ViA). De maatregel maakt onderdeel uit van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) welke door ons ondertekend.

 

Wij zijn gecertificeerd SCL Light Trede 3

GCVB (Governance Code Veiligheid in de Bouw)

Door het onderschrijven van de GCVB nemen wij deel aan het verbeteren van de veiligheid in de keten. Samen met grote bouwbedrijven welke werkzaam zijn in de Bouw, Infra en installatietechniek werken wij aan het creëren van een veilige werk- en leefomgeving, een maximaal veiligheidsbewustzijn en -houding en een goede samenwerking.

Uitgangspunten hiervoor zijn;

  1. Verbetering van de veiligheidscultuur
  2. Continue verbetering van de veiligheid bij werkzaamheden
  3. Naleven van regels, voorschriften en veiligheidsmiddelen voor een effectiever en doelmatiger veiligheidsbeleid in zowel de eigen organisatie als binnen de sector
  4. Monitoring van veiligheidsprestaties en melding van ongevallen en incidenten
  5. Documenteren en delen van informatie over veiligheid
  6. Ontwikkeling van risicobeheersingssystemen
  7. Versterking van opleidings- en scholingsprogramma’s binnen de organisatie

 

VCA*

Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. De werkmethodes op het gebied van veiligheid en gezondheid helpt de werknemer om in risicovolle werkomgevingen hun werk uit te voeren.

Wij zijn  een gecertificeerd bedrijf welke deze processen onderhouden en controleren binnen ons bedrijf.

 

SVMS007

BRL SVMS-007 is een beoordelingsrichtlijn voor veilig en milieukundig slopen welke wordt beheerd door Stichting Veilig Slopen. De BRL SVMS-007 bevat eisen op het gebied van veilig en milieukundig slopen, maar ook milieuwetgeving en arbowetgeving zijn er in verwerkt.

 

Asbestprocescertificaat

Doordat wij gecertificeerd asbest verwijderaar zijn word er verantwoord asbest verwijderd.

 

 

Sloop­werkzaamheden

Sloop en demontagetechniek. Met een duidelijk plan voor een veilige en vlotte uitvoering.

Boor & zaagtechniek

Stofvrij en geluidsarm boren en zagen van beton, steen en asfalt.

Grond­werkzaamheden

Grondwerk voor bestratingen, sleuven voor rioleringen, vijvers, asfaltering, drainage of dijken.

Asbest­verwijdering

Saneren van asbest, gebruik van BatterySpray en het verwijderen van Chroom6/Loodmenie.

Offerte aanvragen

Wilt u meer weten? Neem dan direct contact met ons op.

Contact