MVO - Duurzaamheid

Als GKS onderschrijven wij het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij zetten ons in voor de belangen van onze klanten, medewerkers, aandeelhouders en de gemeenschap door praktische toepassingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Als duurzaam sloopbedrijf zijn wij ons bewust van de belangrijke rol die wij spelen bij het realiseren van een circulaire economie en kijken wij wat ge-upcycled kan worden, zodat er geen kostbare materialen verloren gaan.

 

Innovatieprogramma Circulair Beton – Betonakkoord

Zonder circulair slopen, geen duurzaam beton!  De sloopbranche en betonindustrie treffen elkaar.

Onze organisatie heeft een steunverklaring uitgebracht aan het Betonakkoord. Wij onderkennen het maatschappelijk belang van het verduurzamen van de betonsector. Hiervoor zijn ingrijpende innovaties nodig, zoals het uitvoeren van Co2-reducties. Het innovatieprogramma Circulair Beton legt de basis waarmee de betonsector tijdig kan innoveren om de gestelde reductiedoelen in 2030 te kunnen halen.

Het doel voor 2030 is het streven naar een Co2-reductie van 49% en dat er tegen die tijd 100% circulair gesloopt kan worden.

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO / ISO26000)

GKS Sloopwerken onderschrijven het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij zetten ons in voor de belangen van onze klanten, medewerkers, aandeelhouders en de gemeenschap door praktische toepassingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Wij onderschrijven de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij committeren ons aan:

  • Aansprakelijkheid aansprakelijk zijn voor de impact van onze activiteiten op de gemeenschap, de economie en de omgeving;
  • Transparantie open zijn over onze besluiten en activiteiten die impact hebben op de gemeenschap
  • en de omgeving;
  • Ethisch gedrag ten allen tijde vertonen van ethisch gedrag;
  • Respect voor belanghebbenden respecteren, in acht nemen en reageren op de belangen van onze
  • belanghebbenden;
  • Respect voor wetgeving respecteren van geldende wet- en regelgeving;
  • Respect voor internationale gedragsnormen respecteren van internationale gedragsnormen, in
  • combinatie met het respect voor de wet- en regelgeving;
  • Respect voor rechten van de mens respecteren van de rechten van de mens en erkennen van zowel de belangrijkheid als de alomvattendheid daarvan.

 

Wij hebben onze MVO aspecten in kaart gebracht, helder MVO beleid en bijbehorende doelen vastgesteld, een

MVO programma en management systeem ontwikkelt en onderhouden en voldoende middelen beschikbaar

gesteld om de MVO principes na te leven. Management en medewerkers worden geacht hier actief aan bij te dragen.

 

Jaarlijks wordt ons MVO beleid en bijbehorende doelen geëvalueerd om zeker te stellen dat deze nog in lijn zijn met onze toekomstvisie

 

Sloop­werkzaamheden

Sloop en demontagetechniek. Met een duidelijk plan voor een veilige en vlotte uitvoering.

Boor & zaagtechniek

Stofvrij en geluidsarm boren en zagen van beton, steen en asfalt.

Grond­werkzaamheden

Grondwerk voor bestratingen, sleuven voor rioleringen, vijvers, asfaltering, drainage of dijken.

Asbest­verwijdering

Saneren van asbest, gebruik van BatterySpray en het verwijderen van Chroom6/Loodmenie.

Offerte aanvragen

Wilt u meer weten? Neem dan direct contact met ons op.

Contact