Asbest­verwijdering

Saneren van asbest, gebruik van BatterySpray en het verwijderen van Chroom6/Loodmenie.

Asbest laten verwijderen door een specialist

Asbest saneren conform alle regels en richtlijnen. Daar hebben we onze eigen specialisten voor in huis. Deze medewerkers weten waaraan een professioneel plan van aanpak moet voldoen en hoe zij dit plan ten uitvoer moeten brengen. Met de containment-methode beperkt GKS het risico voor de omgeving én medewerkers tot nul.

In saneringstrajecten merkt u dat GKS vooral een heel coöperatieve partner is. We onderhouden nauw contact met u als opdrachtgever, volgen de protocollen van gemeenten en fungeren als verlengstuk van het verantwoordelijke milieu-adviesbureau. De korte lijn tussen sanering en sloop is hierbij uiteraard een groot voordeel, omdat u daarmee als opdrachtgever nog maar één aanspreekpunt heeft. als

Batteryspray

Batteryspray is een nieuwe methode om asbest te verwijderen waarbij in risicoklasse terug geschaald kan worden. Hierop is het SC-547 schema geactualiseerd. Deze nieuwe techniek word gebruikt om asbesthoudende pakkingen (dit zijn afdichtingen welke in constructies worden gebruikt als luchtbehandelingskasten of gekoeld watermachines, deze vindt je voornamelijk in technische ruimten in grote gebouwen) welke in flenzen worden verwerkt.

Batteryspray is een benattingsproduct, waardoor de flens geopend kan worden onder continue beneveling van de Batteryspray, en de gecertificeerde verwijderaar welke de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen draagt, welke ervoor zorgt dat de vezelemissie tot een minimum wordt beperkt. De pakking in de flens word eruit gehaald – schoongemaakt van de asbest – en de flens kan hergebruikt worden.

Verwijderen van Chroom6/Loodmenie

Chroom6 is de afgelopen 50 jaar veelvuldig toegepast als antiroestmiddel voor metalen oppervlakken (anti-corrosive primers/verf) maar ook in houtconserveringsmiddelen, cement en leer. Chroom6 is zeer schadelijk voor de gezondheid en komt vrij bij het spuiten met deze primers/verf of door het geverfde oppervlak te bewerken (schuren, slijpen zagen of verhitten). Chroom6 is o.a. toegepast in schepen, treinen, vliegtuigen, civieltechnische kunstwerken, hoogspanningsmasten en gebouwen.

Er zijn drie varianten waarom chroom6 in het lichaam kan komen: door inslikken (maag), door inademen (longen) of via de huid. De chroom-6-verbinding moet daarvoor eerst oplossen in het water van het longslijm, maagsap of zweet van de huid. Na het oplossen kan de chroom-6-verbinding een lichaamscel ingaan en zo in het lichaam komen.

Vanwege de sterk giftige en kankerverwekkende eigenschappen van chroom6 is vanuit de Arbowetgeving vastgesteld dat er maatregelen worden getroffen die ervoor zorgen dat medewerkers geen nadelige gezondheidseffecten ondervinden bij het verwijderen van chroom6. De norm hierbij is streng: volgens adviesinstituut de SER mag de concentratie in de lucht niet hoger zijn dan ‘tientallen miljoenste van een gram per kubieke meter lucht’.

Contact

Laat uw gegevens achter en u wordt teruggebeld met informatie over sloopwerkzaamheden, asbestverwijdering, bodemsanering of voor de juiste oplossing voor uw afvalverwerking.

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Sloop­werkzaamheden

Sloop en demontagetechniek. Met een duidelijk plan voor een veilige en vlotte uitvoering.

Boor & zaagtechniek

Stofvrij en geluidsarm boren en zagen van beton, steen en asfalt.

Grond­werkzaamheden

Grondwerk voor bestratingen, sleuven voor rioleringen, vijvers, asfaltering, drainage of dijken.

Asbest­verwijdering

Saneren van asbest, gebruik van BatterySpray en het verwijderen van Chroom6/Loodmenie.

Offerte aanvragen

Wilt u meer weten? Neem dan direct contact met ons op.

Contact